Ydelser - agerlin consult

Go to content

Main menu:

agerlin consult løser opgaver for private virksomheder og offentlige institutioner

agerlin consult arbejder med udvikling af virksomheder
og organisationer

agerlin consult arbejder med kompetenceudvikling for
ledere og medarbejdere, gennemfører trænings- og
uddannelsesforløb - og løser strategiske HR-projekter
i forbindelse med organisationsudvikling og innovation

agerlin consult hjælper ledere, medarbejdere eller teams
med at håndtere vanskelige og konfliktfyldte situationer

agerlin consult tilbyder coaching / executive coaching og
sparring af chefer / ledere og medarbejdere - enten som
personlige forløb eller som led i teamudviklingsprocesser

agerlin consult arbejder med en bred vifte af metoder:
Temadage - Seminarer - Workshops - Faglige oplæg
Appreciative Inquiry processer - Organisationsanalyser
360-graders ledervurdering - Foredrag - Coaching
Teambuilding - Test & Rekruttering - Outplacement
Innovationsprojekter - Team of Life Concept
Ledelses- og organisationsudvikling - Rådgivning

agerlin consult løser opgaver der fx kan handle om:

 • at bistå som professionel ekstern HR-Partner

 • at ledelsen har behov for en strategisk sparringspartner

 • at I har ledere, der ønsker coaching

 • at I ønsker en målrettet leder- eller medarbejderudvikling

 • at I vil udvikle kompetencer i forandringsledelse

 • at I er et team, en afdeling el. lign., der søger inspiration

 • at I ønsker at udvikle jeres samarbejde

 • at I har fokus på jeres psykiske arbejdsmiljø

 • at I får skabt en mere effektiv og innovativ kultur

 • at I bli´r mere forretningsorienterede

 • at I gør jer klar til at ekspandere, fusionere eller opkøbe

 • at I får langtidssygemeldte medarbejdere tilbage

 • at I kan holde på jeres vigtige ledere og medarbejdere

 • at I får skabt en gennemarbejdet vision og strategi

 • at I får fulgt op på jeres målsætninger

 • at jeres organisation udvikler sig - til mere end i dag

 • at I bli´r "klogere" på de markeder I arbejder på

 • at I .........? står med andre udfordringer


I er velkomne til at ringe eller sende en mail, så aftaler vi
et møde, hvor vi sammen får talt om de behov I har og
de tanker, I gør jer.

agerlin consult bygger på et solidt fundament af teoretisk viden kombineret med en mangfoldighed af praktiske erfaringer. Metodisk trækkes der på
mange former for konsulentpraksis - både de "klassiske" organisationsteorier og -udviklingsmetoder, systemisk praksis, socialpsykologiske tilgange
og narrative processer. "One size fits all" er ikke en del af virksomhedens praksis.

 
 
Back to content | Back to main menu